• °C
  • °F
  • m/s
  • mph

Områden i Franche-Comté

Platser i Franche-Comté

säte för en första ordningens administrativ enhet

seat of a second-order administrative division

seat of a third-order administrative division

befolkad plats